JHJ Consult

ved

John H. Jørgensen
Senior konsulent

I mine år som freelance konsulent - har jeg (takket være alle mine kontakter) haft - endda meget fin medvind, og som du kan se af mit vedhæftede CV, har jeg arbejdet med mange spændende og interessante opgavesammensætninger.

Jeg har erfaret, at de områder hvor jeg har været mest involveret, har fortrinsvis været inden for selve projektgennemførelsen og afslutning af byggesager, med emner som:

  • Byggeledelse & tilsyn, mangelgennemgange

  • 1 og 5 Âr eftersyn, samt som controller for ekstraydelser
  • - eller simpelthen ham, der sørger for fremdrift- og gennemførelse af de aftaler der indgås mellem parterne i en byggesag.

Jeg foretrækker at kunne hjælpe som en aflastning i hverdagen, og på områder hvor jeg kan gøre en forskel, enten som vikar eller anden form for assistance.

- få timer, 1 eller 2 dage om ugen eller, således at dem jeg arbejdede for, ikke skal føle min assistance som en større udskrivning, men som en hjælp i hverdagen, og inden for områder som:

  • Byggeleder / vikar - tilsyn mv.
  • Projektledelse og fremdrift.
  • Drift & Vedligeholdelse
  • Virksomheds gennemgang og status rapporter
  • Mangelgennemgang - aflevering, 1. års gennemgang mv.
  • Byggeregnskab / økonomi og controller

Er der emner som du vil have uddybet, eller områder hvor du mener, at jeg kunne fortælle mere om mig selv, eller om de projekter jeg har været involveret i - må du endelig kontakte mig på enten telefon eller mail,

Jeg håber naturligvis at du fremadrettet måske kunne gøre brug af min viden & bistand, og finde det interessant at bruge mig som konsulent.

Under alle omstændigheder takker jeg dig for, at du har taget dig tid til at se min hjemmeside.

Med venlig hilsen

John Jørgensen